Máy Hủy Tài Liệu

Máy hủy giấy Ziba HS-38

5,650,000