Bình ắc quy kín khí (AGM VRLA) Panasonic LC-V127R2P1, 12V-7.2Ah