Bộ lưu điện cửa cuốn APL2000 dùng cho motor xoay chiều ≤ 800Kg

3,900,000