BỘ LƯU ĐIỆN UPS 10kVA DELTA CL3110 Crystal series HF

UPS 1 phase Online dùng cho server center, các thiết bị quan trọng, trung tâm điều khiển mạng, hệ thống máy chủ…