BỘ LƯU ĐIỆN UPS 15kVA DELTA CL3115 Crystal series HF

Bộ lưu điện UPS 15kVA 1 phase Online dùng cho server center, các thiết bị quan trọng, trung tâm điều khiển mạng, hệ thống máy chủ…