BỘ LƯU ĐIỆN UPS 20kVA DELTA CL3120 Crystal series HF

Bộ lưu điện UPS 20kVA 1 phase Online dùng cho server center, các thiết bị quan trọng, trung tâm điều khiển mạng, hệ thống máy chủ…