Bộ lưu điện UPS 2kVA Longtime Online 1/1 DELTA CL2000H

Tính năng đặc trưng của UPS 2kVA Online:

– Công nghệ Online chuyển đổi kép

– Dải điện áp vào rộng

– Khởi động nguội (DC)

– Thời gian lưu điện theo yêu cầu khách hàng