Bộ lưu điện UPS 3kVA Longtime Online 1/1 DELTA CL3000H

Tính năng đặc trưng của UPS 3kVA Online:

– Công nghệ Online chuyển đổi kép

– Dải điện áp vào rộng

– Khởi động nguội (DC)