BỘ LƯU ĐIỆN UPS ARES AR900II (6KVA ~ 20KVA) 1-1 & 3-1 PHASE…

Bộ lưu điện UPS do Ares sản xuất dòng sản phẩm AR900II có thể chọn chế độ sử dụng điện áp 1 pha vào – 1 pha ra; hoặc 3 pha vào – 1 pha ra đáp ứng cho các toà nhà cao tầng hoặc khu công nghiệp.