Bộ Lưu Điện UPS CyberPower CP1300EPFCLCD 1300VA/780W

Sử dụng công nghệ GreenPower UPS.
Ổn áp tự động (AVR)
Bảo vệ EMI, RFI, xung sét, rung pha.
Bảo vệ Điện thoại/Fax/Modem/DSL/Mạng.
Tự động khởi động/Tự động nạp sạc.
Giám sát trạng thái LCD.
Cổng kết nối USB & Serial.
Phần mềm PowerPanel Personal Edition.

Danh mục: