C-Rack 10U-D600 (Treo tường) – Cánh lưới – Màu trắng