C-Rack 36U-D 800 – Cánh cửa mica- Màu đen

– Kích thước : H.1780 x W.600 x D.800
– Nguồn AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%)
– 36 EIA units , Depth 800mm / Load rating: 1200kg