Máy Photocopy imagePRESS 1110 / 1135

Thế hệ máy in đen trắng mới


Đại diện cho thế hệ máy in đen trắng mới, imagePRESS 1110 / 1135 được thiết kế nhằm thực hiện các lệnh in khối lượng lớn và phức tạp trong khi tối ưu hóa tốc độ và sự nhịp nhàng trong từng thao tác.

  • Máy in đen trắng
  • Tốc độ in (A4): iPR 1110: 110 trang/phút iPR 1135: 135 trang/phút
  • Khổ bản in 13″ x 19,2″ (330 x 488 mm)