Máy Photocopy imageRUNNER ADVANCE C5235

Hiệu quả hơn. Đơn giản hơn


imageRUNNER ADVANCE C5235 sẽ nâng cao hiệu quả công việc kinh doanh của chúng ta. Mọi việc sẽ trở nên nhanh hơn, đơn giản hơn

  • Hỗ trợ in và quét trực tiếp vào USB
  • Tốc độ in: 35ppm bản đơn sắc/ 30ppm với bản màu
  • Thiết bị đa chức năng có kết nối mạng: copy, in, quét với tính năng gửi vào cloud