Máy Photocopy imageRUNNER ADVANCE C5250

Hiệu quả hơn. Đơn giản hơn


imageRUNNER ADVANCE C5250 sẽ nâng cao hiệu quả công việc kinh doanh của chúng ta. Mọi việc sẽ trở nên nhanh hơn, đơn giản hơn

  • Hỗ trợ in và quét trực tiếp vào USB
  • Tốc độ in: 50ppm bản đơn sắc/ 45ppm với bản màu
  • Thiết bị đa chức năng có kết nối mạng: copy, in, quét với tính năng gửi vào cloud