Máy Photocopy imageRUNNER ADVANCE C5255

Hiệu quả hơn. Đơn giản hơn


imageRUNNER ADVANCE C5255 sẽ nâng cao hiệu quả công việc kinh doanh của chúng ta. Mọi việc sẽ trở nên nhanh hơn, đơn giản hơn

  • Hỗ trợ in và quét USB trực tiếp
  • Tốc độ in: 55ppm bản đơn sắc/51ppm với bản màu
  • Thiết bị đa chức năng có kết nối mạng: copy, in, quét với tính năng gửi vào cloud