Router Chuyên Dụng Chơi Game Ba Băng Tần MU-MIMO AC5400

Archer C5400X
Router chơi game đầu tiên TP-Link
CPU lõi tứ 64 bit 1.8GHz, 3 bộ đồng xử lý và RAM 1GB
Ba băng tần với tốc độ cực nhanh cho tổng tốc độ cộng gộp lên tới 5334 Mbps
HomeCare bảo vệ toàn diện
Tăng tốc VPN cho kết nối VPN nhanh hơn 5 lần

Danh mục: