scan epson GT-1500

10,900,000 

MÁY SCAN ADF (quét 2 mặt tự động)