WatchGuard Firebox T10

Dùng cho doanh nghiệp và văn phòng nhỏ,
các điểm truy cập không dây.

Recommend Users: Up to 50 Users
Firewall Throughput: Up to 1.2 Gbps
UTM Throughput: Up to 165 Mbps
VPN Throughput: Up to 270 Mbps
Site-to-Site VPN: Up to 50 Tunnels
Wireless Model Available: 802.11 a/b/g/n/ac