Tag Archives: Giải pháp Ups và máy phát điện

Kết hợp Ups và máy phát điện để bảo vệ nguồn điện 24/7

Kết hợp bộ lưu điện (UPS) và máy phát để cung cấp điện sẽ trở thành phương án tối ưu, đảm bảo nguồn điện luôn sẵn sàng 24 /7 cho các ứng dụng quan trọng Các hệ thống xử lý và truyền thông quan trọng như Trung Tâm Dữ Liệu, ngân hàng trực tuyến, hệ […]